Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

silje
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
silje
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viapareidolie pareidolie
silje
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viapareidolie pareidolie

June 11 2017

silje
4240 47c2 500
fot. by Silje
silje
4072 98b6
fot.by Silje

June 10 2017

silje
0351 95e0 500
Reposted fromspokodama spokodama
silje

May 30 2017

silje
Chcę uciec albo umrzeć albo się rozjebać. Chcę być ślepy i niemy i nie mieć serca. Chcę się wczołgać do dziury i nigdy nie wyjść. Chcę zmieść swoje istnienie z powierzchni ziemi. Z powierzchni jebanej ziemi. 
— James Fray, Milion małych kawałków

May 01 2017

silje

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viamilkachocolate milkachocolate
silje
Cechy zewnętrzne człowieka to sfera najbardziej złudna. Możesz tym manipulować. Autokreacja itd. Prawda jest taka, że jestem introwertyczny, dość aspołeczny i samotniczo usposobiony, a nie zarozumiały. Tyle że ludzie wolą mnie wsadzić w szufladę bufona. Ten dystans, który ode mnie czuć stwarza się sam, ja nie chcę go stwarzać. Nie mam na to wpływu jak ludzie mnie odbierają, a nie będę się zmieniał dlatego, że ktoś mnie nie akceptuje. Czuję się trochę pokrzywdzony, bo to znaczy, że ludzie tkwią w czymś, czego nienawidzę - w uprzedzeniach.
— Sebastian Fabijański

March 14 2017

silje
Wszystko jest coraz bardziej za późno. Chociaż to zdanie jest może błędne nie tylko logicznie, językowo, ale naprawdę za późno może być tylko raz, w ciągu jednej sekundy, a potem już zawsze.
— Sławomir Mrożek
silje
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viamilkachocolate milkachocolate
silje
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
silje
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
silje
9473 6893
Osiecka!

March 12 2017

silje
0435 8f1a
silje
0391 dc6a 500
Reposted byhashLium
silje
0344 e531 500
silje
0272 717f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl